Preventive Service

Egenutvecklat datasystem för förebyggande underhåll.
Unikt system. Kunden får hjälp att praktiskt lägga upp sitt underhåll. Experthjälp med hög teknisk kompetens.
ISO 9000 kräver systematiserat underhåll. Lösning = Preventive Service
ISO 14000 kräver miljörelaterade rutiner. Lösning = Preventive ServiceDUAB 9000

Egenutveckat datasystem för kontroll/kalibrering av mätdon.
Administration och registrering av mätdon sköts av DUAB.
Kunden slipper tung administration.
Mätdonskalibrering. En tung post vid certifiering i ISO 9000.
Lösning = DUAB 9000


DUAB en av marknadens mest kompetenta
sammarbetspartner inom begreppet
förebyggande underhåll