Verksamhetsområden:
  • Förebyggande underhåll
  • Mätdonskalibrering

Varför underhåll?
Driftstopp kostar:
- Produktionsbortfall
- Omfattande reparationer
- Övertid
Varför DUAB?
- Datorbaserat underhåll
- Tillgång till fackkunskap, genom stor kontaktyta på marknaden
- Flexibilitet vid tillfälliga arbetstoppar
- Lägre internt utbildningsbehov
Positiva effekter!
Kunderna gynnas:
- Högre tillverkningskvalitet
- Säkrare leveranser
Den egna personalen uppskattar:
- Säkrare arbetsmiljö
- Mindre stress och irritation
- Ökad disciplin, ordning och reda


DUAB utbildar även företagets nyckelpersoner i underhållsstrategi och smörjmedelslära. Vi utformar utbildningspaket efter kundens önskemål.


INTRESSERAD AV SÄNKTA KOSTNADER?
- KONTAKTA OSS PÅ DUAB -


Drift & Underhållsteknik AB
Skutebergsvägen 27
451 91 Uddevalla
E-Mail:info@duab.com
Telefon: +46-(0)522-83000


DUAB en av marknadens mest kompetenta
sammarbetspartner inom begreppet
förebyggande underhåll